Selkeästi kehittyvä trendi kuluttajien keskuudessa on toive saada yksilöityjä viestejä brändeiltä jotka heitä kiinnostavat. Nykyajan tekoälyratkaisut mahdollistavat jo monenlaisia asioita ja esimerkiksi analytiikka ja ennustemalleja käyttämällä markkinointitiimit voivat luoda merkittävästi syvempää ymmärrystä asiakkaistaan. Kasvaneen ja entistä enemmän reaaliaikaisen ymmärryksen avulla asiakkaille voidaan myös tarjota yksilöityjä ratkaisuja riippuen siitä, miten he toimivat.

Koska tekoäly ja koneoppiminen mahdollistavat kyvyn jatkuvaan oppimis ja seurantaprosessiin, markkinoijat pystyvät myös havaitsemaan ja tarttumaan helpommin datassa nouseviin trendeihin tai mahdollisuuksiin. Kun ymmärrys yksilöidyn asiakkaan tarpeista ja turhaumista taas kasvaa reaaliaikaisen datan avulla, on helpompaa myös ymmärtää ja ideoida mitä hänelle voidaan tarjota yksilönä ja sen jälkeen skaalata sitä muihin asiointikanaviin. Asiakas joka saa yksilötason tarjouksia ja ehdotuksia ongelmiinsa taas ostaa nopeammin ja pysyy uskollisempana brändille, sillä hänet on kohdattu uniikilla tavalla.

Asiakaspalvelussa tekoälyllä on myös mahdollista luoda uudenlaisia normeja. Tekoälyllä toimivien chat-bottien ja muiden virtuaaliassistenttien käyttö kasvaa eksponentiaalista vauhtia, niiden reaaliaikaisen, ympärivuorokautisen palvelutason ansiosta. Perinteisemmät palvelukanavat, kuten puhelin ja sähköposti eivät enää palvele uudempia tehokkuudellaan, kun esimerkiksi vastaukset tuotekysymyksiin ovat vain klikkauksen päässä.

Tekoälyllä varustettu chat tai tukitoiminto myös mahdollistaa uudenlaisen tavan käsitellä informaatiota keskusteluista. Kollektiivisen älykkyyden periaatteilla tietoa voi kerätä, yhdistää, tulkita ja lopulta ennustaa. Sen lisäksi että asiakas saa yksilöidyn vastauksen välittömästi mihin aikaan tahansa, yrityksen on mahdollista saada laajoista tietomääristä yhdisteltyä ja tulkattua dataa jota voi hyödyntää edelleen tulevissa markkinointi, myynti ja kehitystarkoituksissa. Ja mitä enemmän tietoa on, sitä yksilöidympiä niin asiakaskontaktit kuin ennusteetkin ovat.