Hakukoneoptimointi


Hakukoneoptimointi on verkkosivun sisällön ja tekniikan muotoilua. Sen avulla kehitetään sivuston näkyvyyttä hakutuloksissa kun käytetään hakusanoja, jotka ovat yritykselle tärkeitä.

Regenin hakukoneoptimointi kattaa kaiken luonnolliseen hakukonenäkyvyyteen tarvittavan sisällön auditoinnista tekniseen kehitykseen.

Mitä on hakukoneoptimointi ja miksi se on tärkeää?

Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan sivuston sivujen ja niiden sidällön kehitystä, jotta ne olisivat paremmin löydettävissä kun hakukoneessa käytetään hakusanoja, jotka ovat merkityksellisiä yrityksellesi.

Hakukoneoptimointiin kuuluu myös sivun optimointi siten, että hakukoneiden omat indeksointiohjelmistot pystyisivät lukemaan niitä mahdollisimman helposti. Tämä yhdistettynä käyttäjälähtöiseen sisällön kehitykseen tekee hakukoneoptimoinnista haastavaa, mutta potentiaalisesti palkitsevaa markkinointyötä.

Hakukoneoptimoinnin perusajatukset ovat lopulta suhteellisen yksinkertaiset. Usein hakukoneoptimointiin vasta tutustuville herää kuitenkin esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä:

  • Miten sivuja ”optimoidaan” hakukoneille?
  • Miten kauan aikaa kannattaa käyttää hakukoneoptimointiin?
  • Mistä tietää mitkä neuvot ovat hyviä, mitkä huonoja?

Yritystoiminnan näkökulmasta tärkein tavoite hakukoneoptimoinnissa on kuitenkin kasvattaa sivustoliikennettä yritystoiminnan kannalta oleellisilla hakusanoilla.

Kaikki avainsanat eivät ole samanarvoisia: Toiset hakusanat indikoivat voimakkaampaa ostohalukkuutta kuin toiset. Esimerkiksi hakutermi "kenkäkauppa espoo" viittaa todennäköisemmin ostohalukkuuteen, kuin hakusana "kengät". Mitä yleisempi hakusana on, sitä vaikeampi sen käyttäjän tarkoitusperiä on tulkita.

Miksi hakukoneoptimoinnista tulisi välittää?

Maailmassa tehdään miljardeja hakuja päivittäin. Yritysten näkökulmasta tämä tarkoittaa myös suurta määrää potentiaalista liikennettä, joka ei tarvitse jatkuvaa investointia.

Monet käyttävät hakukoneissa hakusanoja jotta löytäisivät tuotteen tai palvelun, josta ovat valmiita maksamaan. Nämä hakukonekäyttäjät ovat ostohalukkaita ja käyttävät niinsanottuja kaupallisia hakusanoja.

Hakutermi, kuten ”haluan ostaa kengät” on tuskin yleisimmästä päästä, mutta indikoi kaupallista aikomusta (commercial intent). Sivuhuomautuksena ylin mainos, jossa mainoksen sanat ovat väärässä järjestyksessä ja muodossa on nimeltään DSA -kampanja. Dynamic Search Ads -kampanjassa Google luo automaattisesti mainoksen otsikon käyttämiesi hakusanojen perusteella.

Ihmiset etsivät hakukoneista joka päivä erilaisia asioita kaupallisessa tarkoituksessa. Moni niistä on tälläkin hetkellä suoraan yhteydessä palveluihin tai tuotteisiin, jota yrityksenne tarjoaa. Suoran kaupallisen tarkoituksen lisäksi ihmiset etsivät myös asioita, jotka ovat epäsuorasti yhteydessä palveluihinne tai tuotteisiinne. Tämä tarkoittaa yhä enemmän mahdollisuuksia avata keskustelu potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

Hankitko uuden solmion mieluummin kaupasta, joka neuvoo yksityiskohtaisesti niiden käyttöetiketistä ja tarjoaa kattavasti tietoa miten ne tehdään hyvin, vai kaupasta, josta et ole koskaan kuullut?

Miten hakukoneoptimointia kannattaa tehdä?

Hakukoneoptimoinnin kannalta on tärkeää ymmärtää, että ylivoimaisesti suurin osa hakukoneliikenteestä tulee Googlen kautta. Tämä voi vaihdella hieman toimialakohtaisesti, mutta todennäköisintä on, että Google on johtavassa asemassa ja erityisesti se hakukone, jossa haluatte yrityksenne sivuston näkyvän.

Hakukoneoptimoinnin kannalta on tärkeää ymmärtää, että ylivoimaisesti suurin osa hakukoneliikenteestä tulee Googlen kautta. Tämä voi vaihdella hieman toimialakohtaisesti, mutta todennäköisintä on, että Google on johtavassa asemassa ja erityisesti se hakukone, jossa haluat nettisivusti näkyvän. Seuraavaksi kerromme hieman asioita, joita tulee ottaa huomioon kun halutaan sijoittaa sisältöä korkeammalle hakutuloksissa.

Hakutuloksissa paras sijoitus on 0. Kun sivu sijoittuu sijalle nolla, se näytetään heti mainosten jälkeen ensimmäisenä (mikäli mainoksia sille hakusanalle on olemassa).

Miten Google sitten päättää mitkä sivut näkyvät hakutuloksissa ja miten ne priorisoidaan? Miten saat kallisarvoista liikennettä sivustollesi?

Googlen algoritmi on erittäin monimutkainen ja siihen kuuluu nykyaikana ihmisten lisäksi myös tekoäly (RankBrain) mutta perustasolla se toimii seuraavasti:

  •  Google etsii sivuja, jotka sisältävät korkeatasoista ja hakuun oleellisesti liittyvää tietoa.
  • Googlen algoritmi päättelee sivun merkityksen hakuun nähden ”ryömimällä” (crawling) sivun läpi ja arvioimalla sisällön. Arviointi perustuu lukemattomiin ja suurilta osin salaisiin sääntöihin, joita kutsutaan sijoitussignaaleiksi.
  • Google päättelee sivun ”laadun” monilla eri tavoin, mutta sivun linkkiprofiili, eli kuinka usein sivulle tai sivustoon on linkitetty muilta sivustoilta, on yksi tärkeimmistä.

Tämän lisäksi Google käyttää muita luokittelusääntöjä (niitä väitetään olevan yli 200) joiden avulla se päättelee miten sivusto ja sen sivut sijoittuvat eri hakutuloksissa. Esimerkiksi:

  • Kuinka ihmiset sitoutuvat sivun sisältöihin (viettävätkö he pitkiä aikoja sivuilla tutkimassa sisältöjä, vai poistuvat välittömästi takaisin hakutuloksiin tai jättävät kenties linkkinne kokonaan huomiotta?).
  • Miten nopeasti sivuston latautuu ja kuinka helposti sitä voi käyttää mobiilissa.
  • Kuiinka paljon uniikkia sisältöä sivuilla on vs. ”ohut” tai kopioitu sisältö.)

Sijoittumissääntöjä väitetään olevan satoja ja Googlen algoritmi vertaa niiden tuloksia aina käytettyihin hakusanoihin. Google myös päivittää niitä jatkuvasti, jotta hakutulokset tarjoaisivat entistä tehokkaammin oleellista sisältöä hakukoneen käyttäjille.

Tutustu hakukoneteknologioihin

SEMRush

SEMRush on kaikenkattava markkinointianalytiikan työkalu jonka avulla on mahdollista tehdä tehokkaampaa työtä hakukoneoptimointiin, maksettuun…