Autamme asiakkaitamme rakentamaan dataohjatun, tehokkaamman organisaation.


Datan määrä tänä päivänä on niin suuri, että sen eri osa-alueiden käsittelyyn on muodostunut useita ammattikuntia. Datamäärien kasvun jatkuessa yrityksillä on yhä enemmän mahdollisuuksia hyödyntää sitä erilaisiin tarkoituksiin.

Työmme analytiikan parissa keskittyy yritykselle tärkeimpien datapisteiden määrittelyyn, pimeän datan löytämiseen, datan tulkintaan, konsultointiin ja rikastamiseen. Data- ja analytiikkapalveluittemme tavoite on tuottaa asiakkaalle merkittävää kilpailuetua sekä online, että offline liiketoiminnassa.

Dark Data Discovery

Löydämme yritykselle hyödyllisen pimeän datan kattavalla tutkimuksella ja muotoilemme sen yrityksen kilpailueduksi.

Data-arkkitehtuuri

Suunnittelemme organisaatiorajat ylittäviä datakokonaisuuksia ja strategian datan kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen.

Datan tulkinta

Liikkeenjohdolle ja organisaation osille räätälöityjä tutkimuskokonaisuuksia executive- ja toiminnallisella tasolla.

Datan rikastus

Olemassaolevan datan yhdistäminen ja ristiinhyödyntäminen mahdollistaa toiminnan kehityksen vaivattomuuden.

Datatöitämme

 • Osto- ja konversioanalytiikka
 • Tuoteanalytiikka
 • Offline -datapisteiden löytäminen
 • Markkinoinnin ja myynnin dataintegraatiot
 • Account wellbeing -analytiikka
 • ROAS (Return on ad spend) -analytiikka
 • Sosiaalisen median kuuntelu
 • Hakukoneiden kilpailijatutkimus
 • Account wellbeing -analytiikka
 • GDPR -analytiikkasuunnittelu
 • Pimeän ostodatan löytäminen
 • Sosiaalisen median markkinointianalytiikka
 • Hinnoitteluanalytiikka

Haluatteko tehdä markkinoinnistanne entistä kannattavampaa?

Asiantuntijamme auttavat teitä kehittämään brändiarvoanne ja luomaan uskollisen asiakaskunnan.

  Haluaisitko kuulla lisää jostain palveluistamme?